ยินดีต้อนรับนักศึกษาช่อประดู่ที่ 23 ทุกคนครับ

.
.
.
ขอต้อนรับน้อง ๆ นักศึกษาช่อประดู่ที่ 23 ทุกคนสู่บ้านวลัยลักษณ์ครับ
SOLGEN จะดูแลน้อง ๆ ทุกคนให้สนุกกับการเรียนวิชา GEN ED ครับ
.
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป