สรุปอัตรากำลัง

สาขาวิชาพหุภาษา
0
สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป
0
สายปฏิบัติการ
0
ทั้งหมด
0
อาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
0
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก
0

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

กลุ่มสาขาวิชา

1.

นายจูนิเฟอร์ ลีล บูโคล

ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ

2.

ผศ.มาร์ค เบดูยา อูลา

ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ

3.

ผศ.ดร.บูดี้ วาลูโย

ปริญญาเอก

ภาษาอังกฤษ

4.

ดร.ซานดีพ ลอยด์ แคชแชป

ปริญญาเอก

ภาษาอังกฤษ

5.

ดร.เมอลิยานิ ปูตรี อังกรานิ

ปริญญาเอก

ภาษาอังกฤษ

6.

ดร.มาร์ค เทรวี

ปริญญาเอก

ภาษาอังกฤษ

7.

ดร.มาร์ลอน โดแมคโค ซิเป

ปริญญาเอก

ภาษาอังกฤษ

8.

ดร.เฮนรี่ เอสเตว่า เลมานา

ปริญญาเอก

ภาษาอังกฤษ

9.

ดร.วาเรน ทอดด์

ปริญญาเอก

ภาษาอังกฤษ

10.

ผศ.กิกิ จูลี อังโกโร

ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ

11.

ผศ.นูร ไลลาทัล โรเฟีย

ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ

12.

นางเฝิง หมิน

ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ

13.

ผศ.พิชญ์สินี เควด

ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ

14.

นางสาวอุสวาตุน คาซานา

ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ

15.

นายฮงพงโว ริงฟาห์โซ ซิมิค

ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ

16.

นายทินลี่ วังดี้

ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ

17.

นางสาวแอนนิสา ลอร่า มาเรต้า

ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ

18.

นายไรอัน วิลเลี่ยม เดอวูล์ฟ

ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ

19.

นายวิลเลี่ยม เจอาร์ ฟรานโก พีราเลส

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษ

20.

นางสาวณภัชก์ธนิษฐ์สา สังขวงศ์

ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ

21.

นางลัลมุนมาวี  แคชแชป

ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ

22.

นางไฮนา มาจี๊ด

ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ

23.

นายสุไทย เกติมา

ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ

24.

นายเดวิด แพทริก แฮสนิป

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษ

25.

นายเจค็อบ เรย์ บลัดเวิร์ธ

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษ

26.

นางสาวเอดาเนอ ทักทัก

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษ

27.

นายแมธธิว การ์ฟิล์ด

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษ

28.

นายโจอี้ คาโน

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษ

29.

นายโรนัลโด้ ชีด ไวแอด โซโมโซ เรเยส

ปริญญาตรี      

ภาษาอังกฤษ

30.

นายโจเอล เอ็ม ลิกอยลิกอย

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษ

31.

นางสาวคริสน่า โอ แบรอน

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษ

32.

นางสาว มาริลิน จีมีเนส ลูแมคเทา

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษ

33.

นายมิเกล ลอเรนโซ บอร์จา การ์เซีย

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษ

34.

นายมูฮัมมัด คาซิม ราซา

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษ

35.

นางสาวเดซดิล แทนโก ตวน

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษ

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

กลุ่มสาขาวิชา

1.

ผศ.ปิยชาติ  สึงตี

ปริญญาโท

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.

ผศ.ดร.ทวีลักษณ์  พลราชม

ปริญญาเอก

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3

ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต

ปริญญาเอก

ภาษาไทย

3.

ผศ.ดร.ลัคนา  พิมพ์จันทร์

ปริญญาเอก

กีฬาและสุขภาพ

4.

ผศ.ดร.ลักษณ์นารา  ขวัญชุม

ปริญญาเอก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5.

ผศ.ดร.รุ่งเรือง  จันทา

ปริญญาเอก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6.

ผศ.ดร.วิทยา  อาภรณ์

ปริญญาเอก

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7.

ผศ.ดร.จุฑามาศ  รัตติกาลสุขะ

ปริญญาเอก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8.

ดร.กรรณิกา  ทองขาว

ปริญญาเอก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9.

ดร.ฝนทิพย์  มากเกลี้ยง

ปริญญาเอก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10.

ดร.พรรณยุพา ธรรมวัตร

ปริญญาเอก

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11.

ดร. จุฬาลักษณ์  ชูพรหม

ปริญญาเอก

ธุรกิจและการประกอบการ

12.

ดร.เขมนิจ  วัฒนทินโชติ

ปริญญาเอก

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13.

ผศ.กิตติ เชาวนะ

ปริญญาโท

ธุรกิจและการประกอบการ

14.

นางสาวธชมล กำลังเกื้อ

ปริญญาโท

ภาษาไทย

15.

รศ. เรวัต  สุขสิกาญจน์  

ปริญญาโท

ธุรกิจและการประกอบการ

16.

นายนรากร  สุวรรณโชติ

ปริญญาโท

กีฬาและสุขภาพ

17.

ผศ.เจนจิรา  แก้วรัตน์

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18.

นายสุธีระ  ทองขาว

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19.

นางปิยนุช  ขุนสวัสดิ์

ปริญญาโท

กีฬาและสุขภาพ

20.

นายทรงพันธุ์  จันทร์ทอง

ปริญญาโท

ธุรกิจและการประกอบการ

21.

นายมนวัธน์  พรหมรัตน์

ปริญญาโท

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22.

ผศ.สุวิตา  แก้วอารีลาภ

ปริญญาโท

ธุรกิจและการประกอบการ

23.

นางสาวปวิรศา  ประดิษฐศร

ปริญญาโท

ธุรกิจและการประกอบการ

24.

นางสาวศิริพร  แทนสุวรรณ์

ปริญญาโท

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25.

นายปกรณ์สิทธิ  ฐานา

ปริญญาโท

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26.

ผศ.กิตติ เชาวนะ

ปริญญาโท

ธุรกิจและการประกอบการ

27.

นางสาวกนกกาญจน์ เมืองแก้ว

ปริญญาโท

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28.

นายเมธัส ศิริวัฒน์

ปริญญาโท

ภาษาไทย

29.

นางสาวณศิตา  คงทวี

ปริญญาโท

ภาษาไทย

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

1.

นางสาวลักษิกา  เรืองสังข์

ปริญญาโท

นักวิชาการ

2.

นางสาวพัชรี  เมืองมุสิก

ปริญญาโท

นักวิชาการ

3.

นายศุภวิชญ์  พันธ์โภชน์

ปริญญาตรี

นักวิชาการ

4.

นางสาวศริลกานต์ งามขำ

ปริญญาโท

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

5.

นางสาวธนพร  เจริญพร

ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

6.

นางสาวอรทัย  ใจจาง

ปริญญาตรี

พนักงานธุรการ

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1.

นายเรวัต สุขสิกาญจน์

รองศาสตราจารย์

2.

ดร. นิพนธ์  ทิพย์ศรีนิมิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3.

ดร.บูดี้ วาลูโย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4.

นายปิยชาติ สึงตี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5.

นายมาร์ค เบดูยา อูลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

6.

ดร.รุ่งเรือง จันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7.

ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

8.

ดร.ลัคนา ศรีสงคราม พิมพ์จันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9.

ดร.วิทยา อาภรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

10.

นางเจนจิรา แก้วรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

11.

นางสาวพิชญ์สินี เควด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12.

นายกิกิ จูลี อังโกโร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

13.

นางนูร ไลลาทัล โรเฟีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

14.

นางสาวทวีลักษณ์  พลราชม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

15.

นางจุฑามาศ  รัตติกาลสุขะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

16.

นางสุวิตา แก้วอารีลาภ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

17.

นางมลชฎาภร สุขการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

18.

ดร.เขมนิจ  วัฒนทินโชติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

19.

นายกิตติ  เชาวนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

No.

Name – Surname

Department

1.

Asst. Prof.Dr. Budi Waluyo

Languages Department

2.

Dr. Sandeep Lloyd Kachchhap

Languages Department

3.

Dr. Marlon Domagco Sipe

Languages Department

4.

Asst. Prof.Dr. Nibondh Tipsrinimit

General Education Department

5.

Asst. Prof. Dr. Rungruang Janta

General Education Department

6.

Asst. Prof. Dr. Laksanara Khwanchum

General Education Department

7.

Asst. Prof. Dr. Luckhana Srisongkram Pimjan

General Education Department

8.

Dr. Kannika Thongkhao

General Education Department

9.

Dr. Chuthamat Rattikansukha

General Education Department

10.

Dr. Taweeluck Pollachom

General Education Department

11.

Dr. Fonthip Makkliang

General Education Department

12.

Dr. Khemmanit Wattanatinnachot

General Education Department

13.

Dr. Phanyupha Thammawat

General Education Department

14.

Dr. Henry II Esteva Lemana

Languages Department

15.

Dr. Vithaya Arporn

General Education Department

16.

Dr. Julalak Chuprom

General Education Department

17.

Dr. Merliyani Putri Anggraini

Languages Department