ข่าวบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Luksika Ruangsung

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนใหม่ ผลักดันสู่โรงเรียนแกนนำหลักสูตรบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเต็มรูปแบบ

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์