Previous
Next

ข่าวสำนักวิชา

Sing
ข่าวสำนักวิชา
Thanaporn Jaroenporn

SOLGEN คณาจารย์ร่วมขับร้องและบรรเลงบทเพลง ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ​

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ข่าวบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

SOLGEN Testing Center (WUTEP)
ข่าวบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Patcharee Maungmusik

SOLGEN Language Testing Center จัดทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (WUTEP) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดเพิ่มเติม »