ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (SOLGEN) เข้าร่วมบันทึกเทปรายการ Walailak Moving Forward ตอน ศิลปศาสตร์ และพหุภาษา ม.วลัยลักษณ์ ในอนาคต ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ทาง Walailak Channel

https://www.facebook.com/walailakchannel/videos/942092042970923/