SOLGEN จัดโครงการวันแม่ 2566

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 คณะทำงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดทำโครงการ “วันแม่ประจำปี 2566” นำโดยอาจารย์กนกกาญจน์ เมืองแก้ว และคณะทำงาน ร่วมกันนำสิ่งของเพื่อบริจาคให้กับสถานสงเคราะห์บ้านเขาฝ้าย ณ สถานสงเคราะห์บ้านเขาฝ้าย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช