SOLGEN จัดแข่งขันกีฬากระชับมิตร

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (SOLGEN) ได้จัดการแข่งกีฬาแบดมินตัน และเกมพื้นบ้านสัมพันธ์ ระหว่างอาจารย์จากสาขาวิชาพหุภาษา และอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการทำความรู้จักและสร้างสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ทั้งสองสาขาวิชา อีกทั้งยังได้ร่วมสนุกร่วมกันทั้งอาจารย์ชาวไทยและต่างชาติ ทำให้อาจารย์ชาวต่างชาติได้เรียนรู้การละเล่นพื้นบ้านของไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ได้รวมกันทำความรู้จักคณาจารย์ต่างสาขาวิชาเพิ่มมากขึ้น และในเย็นวันนั้นก็ได้ร่วมกับรับประทานอาหารพร้อมกัน ณ WEDA CAFE อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม