วันภาษาไทยแห่งชาติ 2565

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2565 คณะทำงานศิลปวัฒนธรรม สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ได้เชิญชวนอาจารย์ชาวต่างชาติมาพูดคำคม แคปชั่นเด็ดจากโซเชียลในภาษาไทยกัน ทั้งนี้การอนุรักษ์ภาษาไทยมิใช่เพียงแค่การพูดให้ถูกตามบรรทัดฐานเดิมเท่านั้น แต่การใช้ภาษาไทยสามารถใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทและกาลเทศะอีกด้วย ตามธรรมชาติของภาษาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมในปัจจุบัน #อย่าลืมใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามบุคคล โอกาส เวลาและสถานที่