สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ร่วมจัดการประชุมนานาชาติหัวข้อ “Smart Education in the Post Covid Pandemic”

เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (ศวน.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศ 15 ศูนย์ ผนึกกำลังจัดกิจกรรม Virtual Walailak Research Convention ครั้งที่ 1 (WRC 2022) ที่จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษาจากทั่วโลกร่วมกันหารือเกี่ยวกับแนวโน้มการวิจัยและเทคโนโลยีที่น่าสนใจล่าสุด ภายใต้หัวข้อ “บทบาทของการอุดมศึกษาในภาวะหลังโควิด-19 และการพัฒนามนุษย์”

โอกาสนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ในฐานะเจ้าภาพ ร่วมกันสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไปและสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดประชุมนานาชาติ หัวข้อ “Smart Education in the Post Covid Pandemic” เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในช่วงหลังการระบาดของโควิดของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย และนักวิจัยจากต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นเวทีให้กับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ นอกจากนี้ยังเป็นจุดเริ่มเต้นของการสร้างเครือข่ายทางวิชาการในระดับนานาชาติ อันประกอบไปด้วยผู้นำเสนองานวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 38 เรื่อง

การจัดประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

Asst. Prof. Dr. Veronico N. Tarrayo, University of Santo Tomas, Philippines
บรรยายในหัวข้อ (Does Thai English exist?) How do English language teachers in Thai universities navigate the ideologically charged terrain of Thai English?

Assoc. Prof. Dr. Krisanadej Jaroensutasinee, Director of Center of Excellence for Ecoinformatics, School of Science, Walailak University
บรรยายในหัวข้อ Smart Agriculture, Machine Learning and AI

Asst. Prof. Dr. Nibondh Tipsrinimit, School of Languages and General Education
บรรยายในหัวข้อ The perspectives of Thai Graduates after the Covid crisis

โดยการจัดประชุมได้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 28-29 มีนาคม 2565 ผ่านทางโปรแกรม Zoom และถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ School of Languages and General Education

รับชมการประชุมย้อยหลังผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ School of Languages and General Education
หรือทาง Zoom Recording

Topic: International Conference on “Smart Education in the Post Covid Pandemic”
Date: Mar 28, 2022 11:28 AM Bangkok
Meeting Recording:
https://wu-ac-th.zoom.us/rec/share/lcV1gowOWgcz0YbreMRp0Yf5hO3XWKVEq63dxmCVFMCE5Ya2ezPzFvDSNXKlClxX._wLQ7Ib2E597ateG

Date: Mar 29, 2022 07:44 AM Bangkok
Meeting Recording:
https://wu-ac-th.zoom.us/rec/share/BJFpHj9N8pFR2bkIUGjdG2J868jUFNTEzSefkreENliouYDEZzdA87lHj8TL4j0H.DHZCihy_h9fd1hA4

ดาวน์โหลดรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ได้ที่นี่
https://drive.google.com/drive/folders/1fMPlQhNItusJ_-kxQZhxmiUKSEGKtoMg?usp=sharing