ม.วลัยลักษณ์ได้เป็นพันธมิตรกับ British Council EnglishScore

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เป็นพันธมิตรกับ British Council EnglishScore
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ม.วลัยลักษณ์ สามารถทำแบบทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ผ่านแอปพลิเคชัน EnglishScore ได้แล้วตั้งแต่วันนี้
WU_EnglishScore