ยินดีต้อนรับสู่การประชุมวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WRC2022)

“บทบาทของอุดมศึกษาหลังโควิดกับการพัฒนามนุษย์”

กล่าวต้อนรับโดย ผศ. มาร์ค อูลา หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
https://youtu.be/U83MmpI5Ytw

พิธีเปิด 28 มีนาคม 2565 09.00 น.

ข้อมูลติดต่อ

อีเมล์: iri-wu@mail.wu.ac.th
โทร. +66-7567-3557
เว็บไซต์: https://www.wrc2022.org/