สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (SOLGEN) จัดโครงการส่งเสริมทักษะกีฬา (มวยไทย) ให้แก่นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เมื่อวันที่ 17 และ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผศ.ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์ อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป จัดโครงการส่งเสริมทักษากีฬา (มวยไทย) ภาพบรรยากาศความคึกคักอีกหนึ่งกิจกรรมกีฬาของคนไทยที่ควรอนุรักษ์และถ่ายทอดกับกิจกรรม “มวยไทย มรดกไทย มรดกโลก” โดยได้รับเกียรติจากคุณจรัญ กุญชรินทร์ อดีตนักมวยไทยอาชีพ เป็นวิทยากรผู้ฝึกสอน

การจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 100 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะกีฬาสากลนิยม ซึ่งนอกจากจะช่วยให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้ว ยังช่วยให้นักศึกษาต่อยอดถึงการเป็นนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยไปแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยต่อไป

สำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ “ขอเชิญร่วมฝึกทักษะมวยไทย” โดยจะมีการฝึกอบรมทุกวันพุธ (24, 31 มี.ค.- 7, 28 เม.ย. 2564) ตั้งแต่ 16.00 น. – 19.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์