ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมติวเสริมก่อนสอบวัดความรู้ภาษาไทย (exit exam)

สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (SOLGEN) ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมติวเสริมก่อนสอบวัดความรู้ภาษาไทย (exit exam) เพื่อทบทวนและเตรียมความพร้อมก่อนสอบกับทีมอาจารย์ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาทั่วไป ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 17.00-20.00 น. ออนไลน์ผ่าน zoom 

ลงทะเบียนเข้าร่วมที่ลิงก์: https://forms.gle/tQrafSgTcnm3yHp9A 

JOIN ZOOM
Meeting ID: 984 7546 4309
Passcode: 324778
join zoom Link: https://wu-ac-th.zoom.us/j/98475464309?pwd=RzJIOWw4TVc1SG9WSG9PYVlYaUlEUT09