คณะทำงานสนับสนุนนักศึกษาของ SOLGEN ได้จัดติวให้นักศึกษาในรายวิชา GEN64-123 และ GEN61-129

สัปดาห์นี้ คณะทำงานสนับสนุนนักศึกษาของ SOLGEN ได้จัดติวให้นักศึกษาในรายวิชา GEN64-123 และ GEN61-129 การจัดติวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักศึกษาเตรียมตัวสำหรับการสอบปลายภาคที่กำลังจะมาถึง มีนักศึกษาประมาณ 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้นตลอด 2 ชั่วโมง จัดติวในรูปแบบ Online และ Onsite โดยมี อาจารย์อุสวาตุน  คาซานา และ อาจารย์ลิม จง ยิว เป็นผู้ติวของรายวิชา GEN64-123 และอาจารย์เนอ คู อมีเลีย บินติ คู โดริส เป็นผู้ติวของรายวิชา GEN61-129 จากการประเมินกิจกรรม นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนประเมินคือ 4.67 จาก 5 นักศึกษาคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า “ ฉันสนุกและได้ความรู้ที่มีประโยชน์มากมาย” นักศึกษาอีกคนเขียนว่า “ขอบคุณที่จัดงานนี้ ฉันชอบมันมาก” โดยนักศึกษายังกล่าวว่าพวกเขาต้องการมีกิจกรรมนี้ในภาคการศึกษาต่อไป กล่าวโดยสรุปคือ กิจกรรมประสบความสำเร็จ และคณะทำงานสนับสนุนนักศึกษาจะเตรียมกิจกรรมที่สนุกสนานและมีส่วนร่วมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไปในอนาคต 

ติดตามเราได้ที่ IG: solgen.sswg