#SOLGEN ขอแสดงความยินดีแก่พนักงานที่ได้รับผลประเมินการปฏิบัติงานในระดับ ดีเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป #SOLGEN ขอแสดงความยินดีแก่พนักงานสายวิชาการ และพนักงานสายสนับสนุน ที่ได้รับผลประเมินการปฏิบัติงานในระดับ ดีเยี่ยม ซึ่งมีผลประเมินตั้งแต่ 90 คะแนน ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564
————————————-
ติดตามข่าวสารของ SOLGEN ได้ตามช่องทางด้านล่างนี้
แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการประเมินดีเยี่ยม