บุคลากร SOLGEN เข้าร่วมประเพณีให้ทานไฟ 2566

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (SOLGEN) โดยคณะทำงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา ชมรมพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานสืบสานประเพณีบุญให้ทานไฟ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 05.30 น. ณ ลานธรรม ศูนย์อาหารช่อประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผู้บริหาร รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี อาจารย์ รวมถึงบุคลากรสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป เข้าร่วมสืบสานประเพณีบุญให้ทานไฟ และร่วมจัดซุ้มอาหาร พร้อมร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ต้อนรับปีใหม่ 2566 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีทำบุญให้ทานไฟสืบไป