ขอแสดงความยินดีกับท่านคณบดี

 

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ที่ได้ผ่านการประเมินกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ UKPSF ในระดับ Senior Fellow