ขอแสดงความยินดีกับ ดร. บูดี้ วาลูโย

 

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไปขอแสดงความยินดีกับ ดร. บูดี้ วาลูโย อาจารย์ประจำสาขาวิชาพหุภาษาที่ได้รับการตีพิมพ์บทความเรื่อง Learning Outcomes of a General English Course Implementing Multiple E-learning Technologies and Active Learning Concepts ของวารสาร Asia TEFL ในฐานข้อมูล SCOPUS ควอไทล์ 2