ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไปขอต้อนรับอาจารย์ใหม่
ชื่อ : อาจารย์ มิเกล ลอเรนโซ บอร์จา การ์เซีย
สาขาวิชา : วิชาพหุภาษา
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (Secondary Education major in English)
เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566