สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (#SOLGEN) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการรับรอง UKPSF ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (#SOLGEN) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการรับรองความเป็นผู้สอนมืออาชีพตามกรอบ #UKPSF จาก Advance Higher Education ประเทศสหราชอาณาจักร ประจำเดือนกรกกฎาคม 2464 จำนวน 1 ท่าน ได้แก่
 

อาจารย์มณีรัตน์ กำลังเกื้อ ผู้ได้รับการรับรองในระดับ Fellow 

 
ปัจจุบัน #SOLGEN มีอาจารย์ที่ได้รับการรับรอง 33 ท่าน
ระดับ Senior Fellow 2 ท่าน
ระดับ Fellow 31 ท่าน
UKPSF