สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (#SOLGEN) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการรับรอง UKPSF ประจำเดือนเมษายน 2564

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (#SOLGEN) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการรับรองความเป็นผู้สอนมืออาชีพตามกรอบ #UKPSF จาก Advance Higher Education ประเทศสหราชอาณาจักร ประจำเดือนเมษายน 2464 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
 
1. อาจารย์ ดร. ซานดีพ ลอยด์ แคชแชป ผู้ได้รับการรับรองในระดับ Fellow 
2. อาจารย์เนอมาลา ผู้ได้รับการรับรองในระดับ Fellow 
3. อาจารย์แดซีดิล แทนโก ตวน ผู้ได้รับการรับรองในระดับ Fellow 
 
ปัจจุบัน #SOLGEN มีอาจารย์ที่ได้รับการรับรอง 30 ท่าน
ระดับ Senior Fellow 3 ท่าน
ระดับ Fellow 27 ท่าน