SOLGEN ร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2564 “วลัยลักษณ์สงกรานต์ สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 8 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรหลากสำนักวิชา รวมถึงคณาจารย์ และบุคลากรของสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป เข้าร่วมงานโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2564 “วลัยลักษณ์สงกรานต์ สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ณ โรงอาหาร อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (SOLGEN) พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรของสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไปร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสวยงามเพื่อร่วมอนุรักษณ์สืบสานประเพณีไทย และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้บริการจัดซุ้มขนมไทย อาทิ ขนมตาล ขนมต้ม ขนมข้าวต้มมัด แก่ผู้เข้าร่วมงานในวันดังกล่าว

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2564 ร่วมกับอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ภายใต้ชื่อโครงการวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยในสมัยโบราณ ภายในงานมีบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน อบอุ่น และสืบสานประเพณีไทยได้อย่างดี